Təqribi qiymət
Ölkə
Bağlamanın təhvil verilmə məntəqəsi
Uzunluq vahidi
Çəki vahidi
Çəki
Uzunluq
Eni
Hündürlük